Servicii

Consultantă Fonduri Europene

În functie de ideea de investitii a clientului, expertii din cadrul TOM Fuse Consulting vor prezenta cele mai viabile oportunităti de finantare.
Domeniile de expertiză:
Programul Operational Regional (POR)
Programul National pentru Dezvoltare Rurală (PNDR)
Programul Operational Pentru Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM)
Programul Operational Competitivitate (POC)
Indiferent de Programul de finantare, pentru a depune un proiect de succes sunt necesare o serie de documente: Cererea de finantare, memoriu justificativ, bugetul proiectului, planul de afaceri și de marketing, analizele cost-beneficiu și alte anexe impuse de program. Toate acestea reprezintă o sinteză de documente ce se depun împreună cu cererea de finantare. Orice greșeală în completarea acestora poate duce la respingerea proiectului.
În etapa ulterioară depunerii proiectului pot exista o serie de clarificări din partea finantatorului. Noi aici la TOM Fuse Consulting, ne vom asigura nu doar că proiectul va trece de etapa de evaluare, ci și că acesta va putea fi implementat.

Consultantă Fonduri Guvernamentale

Fondurile guvernamentale sunt o oportunitate de care noi la TOM Fuse Consulting tinem cont în momentul în care căutăm împreună cu clientul solutia potrivită investitiei vizate de acesta. Expertii prezenti în cadrul TOM Fuse Consulting sunt specializati în următoarele programe guvernamentale:
Programe cu finantare de la bugetul de Stat – aici sunt incluse deja vechile programe gestionate de AIPPIMM: Microindustrializare, Start-Up Nation, Meșteșug și Artizanat, Femeia Manager.
Proiecte de Cercetare-dezvoltare finantate prin intermediul UEFISCDI, accentul fiind plasat în principal pe transferul de cunoștinte din mediul de cercetare la operatorul economic.

Achizitii

Autoritătilor contractante din sectorul privat, TOM Fuse Consulting le oferă servicii de consultantă specializată pentru întocmirea documentatiilor și derularea procedurilor de achizitie publică pentru atribuirea contractelor de lucrări, servicii, bunuri. Serviciile prestate pentru fiecare procedură derulată acoperă toate etapele procesului de achizitie publică după cum urmează:
1. Determinarea valorii;
2. Stabilirea specificatiilor tehnice;
3. Elaborarea contractelor de achizitii. prin stipularea clauzelor contractuale impuse de finantator;
4. Întocmirea formularelor și modelelor de documente specifice fiecărei proceduri de achizitii;
5. Publicarea anuntului de participare;
6. Asistentă pentru întocmirea notei justificative de atribuire;
7. Răspunsul la clarificări;
8. Asistentă în publicarea operatorului economic câștigător.

Consultanță în managementul proiectului

Această etapă poate părea simplă, proiectul fiind deja câștigător. Cu toate acestea, pentru ca beneficiarul să poată implementa cu succes proiectul, etapa de scriere a cererii de finantare este crucială. Un proiect scris „pe genunchi”, care printr-o conjunctură favorabilă a fost selectat spre finantare. va putea pune beneficiarul în imposibilitatea implementării cu succes a acestuia, sau în cel mai bun caz va crea bătăi de cap echipei de implementare.

Din aceste considerente, echipa TOM Fuse Consulting recomandă alegerea cu grijă a consultantiilor în etapa de scriere a proiectului. Noi aici la TOM Fuse Consulting oferim servicii complete, începand cu scrierea unui proiect, depunerea la finantator, implementarea acestuia și monitorizarea ex-post a proiectului. Toate aceste etape fac parte din ciclul de viată al unui proiect.
Mai exact, managementul proiectului presupune delegarea din partea TOM Fuse Consulting a unui Project Manager care va avea în spate o echipă ce se va ocupa de tot ce presupune implementarea proiectului:
1. Stabilirea procedurilor de achizitii;
2. Realizarea graficelor de rambursare a cheltuielilor;
3. Întocmirea rapoartelor de progres:
4. Elaborarea cererilor de plată și/sau rambursare intermediare și finale.
Ulterior parcurgerii acestor etape, echipa TOM Fuse Consulting întocmește un raport de încheiere a proiectului și va continua asistenta beneficiarului pentru etapa de monitorizare a proiectului ex-post.

Sunati-ne: 0729226499